नक्कली फर / साबर बन्धन / ऊन
    २० बर्षको लागि निर्माता

हाम्रो फक्स फर फेब्रिकको अन्तिम कन्टेनर आज चीन वसन्त चाडको छुट्टी भन्दा पहिले लोड गरिएको छ

२०२१ मा चीन नयाँ वर्षको पूर्वसन्वरी फेब्रुअरी ११, २०२१ हो, 

आज जनवरी २ 28, २०२१ हो, हाम्रा सबै एम्पोलियहरू हाम्रोमा नक्कली फर कारखाना १ हप्ता पछि छुट्टीमा हुनेछ ...

अहिले सम्म, बुनाई उपकरणको उत्पादन, रye्ग उपकरण र परिष्करण उपकरणहरू हाम्रोमा कृत्रिम भुवा कारखाना उत्पादन रोकिएको थियो।